Box Printing Service 

‘PACKAGING’ atau Box untuk sesuatu produk merupakan sesuatu yang sangat penting dalam dunia perniagaan. Ini kerana, ‘PACKAGING’ adalah sesuatu barang yang dapat meninggalkan kesan yang sangat mendalam pemasaran sesuatu produk. Akan tetapi masih ramai yang tidak menekankan "packaging" di dalam memasarkan produk mereka.
Pembungkusan produk memainkan peranan penting dalam menjayakan ataupun mengagalkan sesuatu proses penjualan produk.

Fungsi

Setiap penghasilan ‘PACKAGING‘,  ia mempunyai tujuan yang

tersendiri selain bagi memelihara produk daripada berlaku

sebarang kerosakkan. berikut adalah diantara fungsi dan

pentingnya "packaging" :-


1. Melindungi kualiti produk
2. Membuat produk tahan lebih lama
3. Sebagai bentuk komunikasi bagi sesuatu produk dan

    branding kepada pengguna
5. Sebagai alat menunjukan keberkesanan jika menggunakan

    dan kualiti produk tersebut 
6. Menjadi penarik minat membeli kepada pelanggan

    dengan merangsang lima pancaindra pelanggan.

Untuk Membuat Tempahan

Perkhidmatan kami meliputi pembuatan "custom box untuk produk seperti berikut dan juga pelbagai lagi :-

Box Perfume

Box Serum

Box Lipmatte

Box Shawl

Box Jamu

Box Sabun

dan pelbagai lagi.

Untuk Membuat Tempahan

 All rights reserved. By Syed M Jeffri Resources